Van leerstofjaarklassensysteem naar leerdoelgericht onderwijs

De afgelopen 10  jaar heb ik lesgeven op “traditionele” basisscholen in Emmen. Hier was ik leerkracht en ICT’er. Of hoe ze dat tegenwoordig met een mooi woord noemen: i-coach. In deze 10 jaar heb ik binnen de scholen veel zien veranderen. Van lesboek, schrift en schoolbord, naar digibord met de nieuwste digibordsoftware en iPads voor alle leerlingen. Ook heb ik in deze jaren veel verschillende onderwijsbegrippen en -veranderingen voorbij zien komen.

Denk aan: het IGDI of EDI-model, convergente/divergente differentiatie, ontwikkelingsperspectief (OPP), handelingsgericht werken, coöperatieve werkvormen, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, burgerschapsvorming, mediawijsheid, meervoudige intelligenties, positive behavior support (PBS), 21st century skills, executieve functies, computational thinking, digitale geletterdheid, gepersonaliseerd leren. En dan heb ik nog niet eens alle begrippen benoemd. Overal hielden we ons mee bezig.

 

Gepersonaliseerd leren.

Een populair begrip in onderwijsland op dit moment is “gepersonaliseerd leren”. Kinderen op eigen wijze en eigen tempo laten werken aan leerdoelen. Een mooi uitgangspunt! Maar hoe organiseer je dat op een school waar we nog werken met het “ouderwetse” leerstofjaarklassensysteem? Waar we als leerkrachten nog zo vasthouden aan onze methodes? Maar waar kinderen met devices werken aan verschillende doelen waarbij ze binnen no-time op verschillende niveaus werken. Hoe blijf je de kinderen dan goed volgen? 

Dit heeft me tot nadenken gezet en ik heb me eens goed verdiept in ons huidige schoolmodel: het leerstofjaarklassensysteem. Het enige systeem dat in de maatschappij in 100 jaar niet is veranderd. Past dit systeem überhaupt nog wel bij deze tijd?  

Issues met het huidige schoolmodel.

Ik denk dat er twee problemen zijn met het huidige schoolmodel waar we nu tegenaan lopen:

1.De leerstof is uitgangspunt van het systeem, terwijl dat het kind moet zijn.

2. De niveauverschillen tussen kinderen worden te groot door digitalisering en daardoor wordt het geven van passende instructies steeds moeilijker te organiseren voor de leerkracht.

In het kort het leerstofjaarklassensysteem:
Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De leerstof is het startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er zijn methoden beschikbaar met leerstof die de leerlingen jaarlijks moeten doorlopen. Het basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen worden gesteld.

 

Probleem 1. Leerstof is het uitgangspunt.

Het basisprobleem bij het leerstofjaarklassensysteem is dat het de gemiddelde leerling als uitgangspunt neemt en je daar het hele leerstofaanbod op afstemt. Maar de gemiddelde leerling bestaat niet en je doet met zo’n systeem dus eigenlijk iedereen tekort. De kinderen die onder het gemiddelde scoren, moeten op hun tenen lopen, terwijl de bovengemiddeld presterende leerlingen continu te weinig aanbod krijgen.

 

Probleem 2. Niveauverschillen worden te groot.

In deze tijd van een ruim aanbod aan digitale leermiddelen, groeien de kinderen steeds verder uit elkaar op een steeds jongere leeftijd. De beperkingen van het op papier werken zijn er namelijk niet meer. Een kind kan heel snel door bepaalde oefenstof heen, zonder dat de leerkracht de leerstof op moet zoeken of de leerling moet wachten tot de leerkracht de stof heeft nagekeken. Leerlingen lopen op deze manier dus steeds harder tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Die grenzen schrijven namelijk een bepaalde hoeveelheid leerstof in een bepaald leerjaar voor. De komende jaren worden de digitale middelen steeds geavanceerder en komt er meer leerstof digitaal beschikbaar. Oefenprogramma’s worden ook steeds vaker voorzien van instructiefilmpjes om ze meer leerkracht onafhankelijk te maken. Door deze opkomst zullen de verschillen tussen leerlingen steeds groter en groter worden.

Je kunt dus stellen: Hoe meer je doet aan gepersonaliseerd leren, hoe meer het huidige schoolmodel onder druk komt te staan.

De oplossing.

Door een verhuizing naar het westen van het land deze zomer, werd ik genoodzaakt na te denken over mijn toekomst als leerkracht. Ga ik weer voor de klas? Ga ik weer tegen dezelfde problemen aanlopen? Of ga ik eens verder zoeken en kijken of ik mee kan werken aan een oplossing…

Zoals jullie kunnen zien ging ik voor de laatste optie en werk ik sinds kort bij sCoolSuite. sCoolSuite ambieert leerdoelgericht onderwijs, om zo tot personaliseren en differentiëren te komen. Ze hebben prachtige software ontwikkeld wat dit ondersteunt.

Benieuwd naar mijn ervaringen binnen sCoolSuite en waarom ik denk dat dit wel eens 1 van de oplossingen kan zijn voor de vele problemen waar we tegenaan lopen in het onderwijs?

Lees dan binnenkort mijn volgende blog!

 

Mariette 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *