Van methodegericht naar leerdoelgericht werken

Deze zomer heb ik besloten om voor sCoolsuite te gaan werken en niet weer als leerkracht voor de klas te gaan staan. Een lastige beslissing, gezien het lerarentekort. Wel denk ik dat het soms goed is om even ergens afstand van te nemen. Nu heb ik de kans om het onderwijs eens van een andere kant te bekijken. In mijn vorige blog vertelde ik dat door de toenemende mate van digitalisering binnen het onderwijs en de snelheid waarin leerlingen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, het niveauverschil tussen leerlingen snel groeit.

Ik merk dat het volgen van een methode dan soms erg belemmerend kan werken, zowel voor mij als leerkracht als voor de leerling. Werken vanuit leerdoelen zou beter passen bij het onderwijs van nu. Maar hoe organiseer je dat?

Trainingen

Toen ik bij sCoolSuite begon, ging ik mee naar trainingen op scholen die met de software aan de slag gaan. De eerste trainingen gingen vooral over “hoe organiseer ik mijn school” en helemaal niet over hoe de software werkt. Dat had ik niet verwacht. Voordat je met de software kan beginnen moet je dus als school eerst goed nadenken over je organisatie en visie. Bij deze trainingen wordt dan ook heel vaak aan het team gevraagd “Hoe dan?”. Eigenlijk daagt de trainer het team uit om na te denken over het doel van bepaalde dingen. Denk aan organisatie, toetsen, gebruik van methoden, vakspecialisten, inzet van leerpleinen en meer. Laat je eigen onderwijsorganisatie nu eens los en probeer er eens op een andere manier naar te kijken.

Ik ben door deze trainingen onder andere anders tegen het volgen van een methode aan gaan kijken. Een methode biedt standaard 35% teveel aan doelen aan. Doordat ik als leerkracht getrouw de methode volg en alle doelen aan bod wil laten komen gedurende het jaar verspil ik dus eigenlijk 35% van de onderwijstijd aan doelen die lang niet voor alle leerlingen van toepassing zijn. Kritisch naar je curriculum kijken en als school inzicht hebben in wat je aanbiedt is dus erg belangrijk.

Ook ben ik anders tegen gepersonaliseerd leren aan gaan kijken. Voor mij was dat, iedere leerling werkt op zijn eigen niveau en eigen tempo. Dat is wat velen roepen in het onderwijs. “Maar hoe organiseer je dat dan?” was één van de vragen van de trainer. Wanneer je 30 leerlingen in je klas hebt en iedereen zit op een ander niveau en heeft andere begeleiding nodig, kan je dat dan organiseren? En zo niet, welke leerlingen zijn dan de dupe? Elke leerling op zijn eigen niveau en eigen tempo is als basis niet te organiseren. Je moet daar keuzes en afspraken over maken.

Ik herken mezelf in de leerkrachten die bij de trainingen aanwezig zijn. Ze hebben een duidelijke visie maar het organiseren daarvan is niet altijd precies hetzelfde.

Je zit soms zo vast in je eigen manier van denken, “ je leerkracht tunnel”, dat het soms goed is dat iemand je “challenged” om alles eens van een andere kant te bekijken.

 

Praktijk

De week erna waren we op een school die de software al gebruikt om een groep uit het buitenland een rondleiding te geven. Vanuit heel de wereld komen ze langs om deze vorm van onderwijs organisatie te bekijken. Het valt me op dat waar de delegaties ook vandaan komen, ze vaak met dezelfde vragen zitten die ik zelf als leerkracht herken. Scholen hebben vaak van alles in huis gehaald aan digitale devices en software maar eigenlijk totaal niet nagedacht over de organisatie.

 

Op deze school hadden de leerlingen een persoonlijk leerdoelen plan waarin per leerling precies stond aan welke leerdoelen ze zelfstandig konden werken en wat ze moesten doen om dit doel te behalen. De leerkrachten (vakspecialisten op deze school) gaven instructies aan groepen leerlingen die op dat moment allemaal dat doel nog “open” hadden staan. Dit was bij de leerlingen te zien in een persoonlijk weekrooster, zo wisten de leerlingen op ieder moment van de dag waar ze moesten zijn en aan welke doelen ze konden werken. Voor mij vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats, zo ziet voor mij leerdoelgericht onderwijs eruit.

 

Leerdoelgericht onderwijs

Ik geloof in leerdoelgericht onderwijs omdat je zo het maximale uit de onderwijsleertijd van de leerkracht en de leerling haalt. We moeten als leerkracht de methodes durven los te laten. Het niet meer als leidraad gebruiken maar gericht kijken naar de leerdoelen die we aanbieden.

Wat een leerkracht in leerdoelgericht onderwijs nodig heeft is inzicht in de doelen die een leerling heeft behaald en waar hij nog aan kan werken. Op basis hiervan kunnen leerkrachten passende instructies en begeleiding plannen voor de leerlingen. Een mooie oplossing voor de uitdagingen die ik beschreef in mijn eerdere blog. In een volgende blog schrijf ik meer over voorbeelden die voor mij een eye-opener zijn geweest in hoe het anders kan. Ook wil ik wat vertellen over het belang van leerdoelgericht onderwijs.

 

Wanneer ik zoveel verschillende scholen bezoek krijg ik toch wel weer die leerkracht kriebels. Wie weet… ;-)

 

Mariette Kroeze-Jonkman

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *