Van methodegericht naar leerdoelgericht werken

Deze zomer heb ik besloten om voor sCoolsuite te gaan werken en niet weer als leerkracht voor de klas te gaan staan. Een lastige beslissing, gezien het lerarentekort. Wel denk ik dat het soms goed is om even ergens afstand van te nemen. Nu heb ik de kans om het onderwijs eens van een andere kant te bekijken. In mijn vorige blog vertelde ik dat door de toenemende mate van digitalisering binnen het onderwijs en de snelheid waarin leerlingen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, het niveauverschil tussen leerlingen snel groeit.

Ik merk dat het volgen van een methode dan soms erg belemmerend kan werken, zowel voor mij als leerkracht als voor de leerling. Werken vanuit leerdoelen zou beter passen bij het onderwijs van nu. Maar hoe organiseer je dat?

Lees meer

Van leerstofjaarklassensysteem naar leerdoelgericht onderwijs

De afgelopen 10  jaar heb ik lesgeven op “traditionele” basisscholen in Emmen. Hier was ik leerkracht en ICT’er. Of hoe ze dat tegenwoordig met een mooi woord noemen: i-coach. In deze 10 jaar heb ik binnen de scholen veel zien veranderen. Van lesboek, schrift en schoolbord, naar digibord met de nieuwste digibordsoftware en iPads voor alle leerlingen. Ook heb ik in deze jaren veel verschillende onderwijsbegrippen en -veranderingen voorbij zien komen.

Denk aan: het IGDI of EDI-model, convergente/divergente differentiatie, ontwikkelingsperspectief (OPP), handelingsgericht werken, coöperatieve werkvormen, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, burgerschapsvorming, mediawijsheid, meervoudige intelligenties, positive behavior support (PBS), 21st century skills, executieve functies, computational thinking, digitale geletterdheid, gepersonaliseerd leren. En dan heb ik nog niet eens alle begrippen benoemd. Overal hielden we ons mee bezig.

 

Lees meer

Hoe bied je onderwijs op maat?

Onderwijs op maat is een thema wat steeds belangrijker wordt, zo meldt ook Kennisnet. De geijkte planning van methoden en de leerstof wordt daarmee losgelaten. Steeds meer leraren werken met leerdoelen als kapstok voor het leerprogramma.

Door zich te richten op leerdoelen, creëren leerkrachten een stevige basis om meer onderwijs op maat te kunnen bieden en flexibel met (digitale) leermiddelen om te gaan. In het begin is dit een zoektocht die tijd en energie kost. Maar gaandeweg worden voordelen van leerdoelgericht onderwijs duidelijk zichtbaar.

Lees meer

Hebben van overzicht is noodzakelijk!

Wereldwijd zie ik veel scholen, die bezig zijn met onderwijsvernieuwing/innovatie.

Om deze vernieuwing/innovatie goed op school in te bedden, merken ze, vaak pas na verloop van tijd, dat er ook iets moet veranderen in het organisatiemodel van de school. Immers, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Lees meer

sCoolSuite’s Belofte

De onderwijswereld bevindt zich, net zoals vele sectoren in onze maatschappij, in een belangrijke overgangsfase op elk niveau: primair, secondair en tertiair onderwijs. Onderwijzers, leerlingen, ouders en schoolbestuurders zijn vrijwel zonder uitzondering overtuigd van de noodzaak en de belofte van nieuwe benaderingen en een nieuwe aanpak van ons onderwijs.

Lees meer